Procesní řízení

Procesní řízení a Controlling

Procesní audit 
Na základě našich zkušeností jsme pro vás schopni zpracovat procesní audit organizace. Účelem takového auditu je nalezení rezerv v konkrétních místech stávajících procesů a návrh organizačních či zdrojových změn těchto procesů. Výsledkem této činnosti je optimalizace a zefektivnění činností vaší firmy a celkové zvýšení rentability podniku. Vyhodnotíme relevantnost daných ukazatelů v konkrétních procesech a navrhneme vhodné úpravy.

Personální audit 
Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti výběru, řízení, motivování, vzdělávání nebo reorganizování organizací, skupin i jednotlivců. Objektivně a nezávisle prozkoumáme Vaše personální zdroje, navrhneme řešení pro zvýšení efektivnosti a výkonnosti firmy. Pro práci využíváme směs kombinace měkkých a tvrdých metod, jako jsou např. Assessment centra, mystery metody, individuální rozhovory, mentoring a koučing.

Nastavíme v souladu s vizí firmy akční individuální a kariérní plány, včetně nastavení kompetenčního modelu pro organizaci a jednotlivce.

Pomůžeme vaší firmě dosáhnout vyšší cíle při zlepšení firemního povědomí a kultury. Opět se budete do práce těšit a Vaši zaměstnanci s vámi.