Kurz efektivní komunikace II.

Druhá část semináře efektivní komunikace vychází z teoretických poznatků první části, ale zaměřuje se na praxi. Zde si vyzkoušíte modelové situace a získáte zpětnou vazbu odborníka.

Popis školení

Obsahem semináře je směs teorie, řešení konkrétních úloh, hraní rolí, analýz případových studií a skupinové zpětné vazby v níže popsaných konkrétních tématech výuky.

Co získáte

 • Schopnost komunikovat ve skupině lidí
 • Prosadit se při složitém jednání
 • Komunikovat napříč firmou
 • Získáte pokročilé komunikační techniky

Přehled témat

 1. Principy efektivní komunikace ve skupině
 2. Typy komunikačních schémat mezi skupinami
 3. Komunikační techniky pro vyjednávání napříč firemní strukturou
 4. Komunikace při důležitých jednáních
 5. Přesvědčovací gestikulace
 6. Efekty tiché pošty
 7. Předcházení nedorozumění
 8. Empatické naslouchání
 9. Komunikace v rámci kultur a mezi kulturami
 10. Komunikace při zvláštních příležitostech ( svatba,promoce…..)