Personalista - Akreditováno MŠMT

Tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit orientovat se v personální problematice a být tak odborníkem v oblasti lidských zdrojů. V kurzu získáte veškeré znalosti potřebné pro samostatné vedení personalistiky a k získáníprofesní kvalifikace „PERSONALISTA“. Kurz je vhodný nejen pro začátečníky, ale také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci a získat nové informace v oboru.

Časová náročnost

120 hodin

1.   Modul I.

 • Úvod do řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích
 • Předmět, systém a prameny pracovního práva
 • Pracovněprávní vztahy - pracovní poměr a jeho vznik, změna a zánik
 • Dohody – obecná ustanovení

2.   Modul II.

 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Vztah obecných předpisů k zákonu o ochraně osobních údajů
 • Administrativně - personální dokumentace

3.   Modul III.

 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP a PO) Koučování priorit v životě
 • Odpovědnost a náhrada škody v pracovním právu
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Péče o zaměstnance a ochrana práv zaměstnanců

4.   Modul IV.

 • Orientace ve školské soustavě vzdělávání, vzdělávacích úrovní a oborech vzdělávání
 • Zkvalitňování zaměstnanecké struktury firmy
 • Personální optimalizace firmy – strategie řízení lidských zdrojů a politika firmy
 • Zkvalitňování zaměstnanecké struktury firmy

5.   Modul V.

 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Řízení pracovního výkonu
 • Systém a principy odměňování podle zákoníku práce
 • Organizování kolektivního vyjednání
 • Rada zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Evropská rada zaměstnanců
 • Organizace zaměstnavatelů

Cíl a přínos

 • Naučíte se připravit, vést pohovor a vyhodnotit výběrové řízení
 • Dále se seznámíte s procesy a administrativou, jež souvisí s přijetím nového zaměstnance, jeho působením ve firmě a jeho odchodem
 • Aplikace znalosti pracovněprávní legislativy - příprava pracovně právní dokumentace
 • Připravit řešení pro analýzu vzdělávacích potřeb včetně návrhu forem a metod výuky - včetně její organizace
 • Využití výpočetní techniky pro personální činnost - tvorba a úprava dokumentů, použití vzorců, tvorba grafů, příprava a tvorba prezentace, vyhledání informací na internetu, práce s elektronickou poštou.
 • Aplikace znalosti pracovněprávní legislativy - příprava pracovně právní dokumentace
 • Připravit řešení pro analýzu vzdělávacích potřeb včetně návrhu forem a metod výuky - včetně její organizace

Cena kurzu je 16. 900,- Kč bez DPH

Autorizovaná zkouška: 4000,- Kč včetně DPH

Termíny:

Více informací o kurzu a zkoušce na helena.gasova@renux.cz nebo vera.novotna@renux.cz