Manažerská akademie

Být dobrým manažerem, plnit stanovené cíle, být v souladu s vizí a misí firmy, být rozhodný, výkonný a zůstat i nadále člověkem, to je v dnešní době náročná věc. Jsme zatížení stále větším množstvím informací a času na jejich správné vyhodnocení máme méně a méně, stresu a tlaku ze všech stran přibývá.

Jak zvládnout správně manažerskou roli a přesto si zachovat optimismus, čas na rodinu a své koníčky? V kurzu Manažerské akademie vám předáme mnohaleté zkušenosti z různých úrovní řízení z naší praxe a hravou formou získáte potřebné dovednosti pro výkon své profese.

Časová náročnost Manažerské akademie - 8 dní

1. Manažer – Mediátor – komunikace v týmu a napříč firmou

Přehled témat

 • Komunikační vzorec ve skupině a mezi odděleními
 • Manažer – Mediátor – techniky pro dosažení shody mezi osobami nebo skupinami s rozdílnými názory
 • Vnitrofiremní komunikace – návody na zlepšení, zrychlení a zefektivnění
 • Správné zadávání úkolů, snížení deformací zpráv a ztráty obsahů

Cíl a přínos

 • Rychlá a efektivní komunikace uvnitř Vašeho týmu
 • Dosažení konsensu v týmu nebo při jednání mezi odděleními
 • Prohloubení schopnosti kvalitního řešení konfliktní situace na pracovišti
 • Hluboké porozumění neverbálním a verbálním znakům komunikace

Časová náročnost

 • 2 dny

2. Vedení lidí

Přehled témat

 • Typologie osob – sebepoznání, diagnostika týmu
 • Formy vedení, styl a vhodnost jednotlivých technik
 • Fáze řízení týmu, vývoj a zvyšování soudržnosti
 • SWOT analýza Vašeho stylu řízení – návody na zlepšení, možnosti

Cíl a přínos

 • Zvýšení produktivity Vašeho týmu
 • Zlepšení Vašich manažerských dovedností
 • Zrychlení dosahovaní pracovních cílů
 • Sladění týmu s vnitrofiremním směrem

Časová náročnost

 • 2 dny

3. Motivace a hodnocení

Přehled témat

 • Sebemotivace, diagnóza vašich spouštěčů, motivace týmu
 • Rozdíl mezi zpětnou vazbou a kritikou, pravidla pro udržení optimismu
 • Hodnotící pohovor, návaznost na KPI
 • Porada, jako hybný faktor vedení týmu
 • Efektivita na poradě, osobnostní typy na poradě (Brouk Pytlík, Rušička…)

Cíl a přínos

 • Sladění kroků jednotlivců s Vaším řídícím stylem
 • Restart vyhaslých členů týmu, nalezení skrytých rezerv, nastartování chuti do práce
 • Zvýšení kompaktnosti Vašeho týmu, zrychlení vnitrofiremních toků
 • Diagnóza a změna nefunkčních procesů souvisejících s vedení týmu

Časová náročnost

 • 2 dny

4. Time-management / Stress-management

Přehled témat

 • Časová typologie, výkonnostní křivka, vlastní biorytmus
 • Eisenhowerův čtverec, plánovaní podle priorit
 • Čas jako stresový faktor, zloději a žrouti času
 • Rozhodování v časové tísni
 • Práce se stresory, udržení energie a pozitivní mysli, psychohygiena

Cíl a přínos

 • Správné a rychlé rozhodování v časovém stresu
 • Udržení si energie a výkonnosti i v náročných dnech
 • Efektivní a rychlé plánování podle priorit
 • Sladění osobních a firemních cílů s Vašimi vnitřními hodnotami

Časová náročnost

 • 2 dny

Cena kurzu je 35. 000,-Kč bez DPH.